ไส้กรองน้ำดื่มชนิดเกร็ดคาร์บอน (GAC/UCF)

ไส้กรองน้ำดื่มชนิดเกร็ดคาร์บอน (GAC/UDF)

ทำจากเกร็ดถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงที่ได้จากกะลามะพร้าวสำหรับกรองน้ำดื่ม ช่วยลดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด ด้วยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่อยู่ในคาร์บอนที่มาจากกะลามะพร้าว

 

Visitors: 61,473