ไส้กรองน้ำดื่มโพลีโพรพีลีน (TW-PP)

 

 

 

ไส้กรองน้ำดื่มโพลีโพรพีลีน (TW-PP)

ทำจากเส้นใยสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano Zinc) ช่วยกรองสารแขวนลอยต่าง ๆ เช่น ฝุ่นผง กรวด ทราย ตะกอนดิน พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษช่วยยับยั้งการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียในน้ำดื่ม

 

 

 

 

 

Visitors: 68,481