ไส้กรองน้ำดื่มเมนแบรนอาร์โอ (RO)

 

ไส้กรองน้ำดื่มเมนแบรนอาร์โอ (RO)

วัสดุหลัก
รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis; RO) เป็นระบบการกรองละเอียดที่สุดที่มีอยู่ใน เมมเบรน RO ทำหน้าที่เหมือนเป็นชั้นกั้นเกลือละลายน้ำและ โมเลกุลอนินทรีย์สารทุกชนิดเช่นเดียวกับโมเลกุลของสารอนินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลโดยประมาณมากกว่า 100 แต่โมเลกุลน้ำลอดผ่านเข้าไปในเมมเบรนได้อย่างสะดวกและรวมตัวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ ซึ่งปกติเกลือที่ละลายน้ำจะถูกกำจัดได้ 95 % ถึงมากกว่า 99% มีการประยุกต์ ใช้งาน RO มากมายหลายวิธี  เช่น การกำจัดเกลือแร่ของน้ำทะเลหรือน้ำกร่อยสำหรับทำน้ำดื่มการนำน้ำเสียกลับมาใช้ในกระบวนการ ทำอาหาร และเครื่องดื่ม การแยกสารปฏิชีวนะ การทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มในบ้าน (thaitextile.org)

คุณสมบัติ
สามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม=50 ไมครอน) สามารถกรองได้ถึงไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ระบบ RO. จึงสามารถป้องกัน สารตกค้าง เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารละลายเจือปนอื่น ๆ ที่อยู่ในน้ำ สิ่งสกปรก แร่ธาตุ โลหะหนัก สารพิษ สารเคมี คลอรีน เชื่อโรค ไวรัส แบคทีเรียต่าง ๆ

ขนาด
ขนาดของไส้กรองยาว 12 นิ้ว

อายุการใช้งาน
ปริมาณน้ำผ่านไส้กรองประมาณ 6,000 ลิตร หรือใช้งานแล้ว 6-12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำประปาที่ผ่านไส้กรอง

หมายเหตุ: ไส้กรองน้ำดื่มชนิดนี้เหมาะสมกับการใช้กรองน้ำประปา

 

 

Visitors: 61,473