ไส้กรองน้ำดื่มยูเอฟ (UF)

 

ไส้กรองน้ำดื่มยูเอฟ (UF)

วัสดุหลัก
กระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่น (Ultrafiltration) คือ การกรองโดยใช้เยื่อบาง (membrane filtration) และใช้แรงดันให้ของเหลวเคลื่อนที่ผ่านเยื่อบางที่มีขนาดของรูเปิดระหว่าง 1 นาโนเมตร ถึง100 นาโนเมตร ใช้สำหรับกรองอนุภาคที่มีน้ำหนักโมเลกุลระหว่าง 300 ถึง 500,000 ดาลตัน (Dalton) เช่น โปรตีน เอนไซม์ สตาร์ซ เซลล์ของจุลินทรีย์เช่น แบคทีเรีย ออกจากน้ำและสารโมเลกุลเล็กอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำประปา กระบวนการกรองแบบนี้เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำดื่มและอาหารและอุตสาหกรรมยารักษาโรค

คุณสมบัติ
ความสามารถในการกรอง โปรตีน สิ่งสกปรกขนาดเล็ก ๆ และเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ได้อย่างดี ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และไม่มีน้ำทิ้งในขั้นตอนการกรอง

ขนาด
ขนาดของไส้กรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว

อายุการใช้งาน
ปริมาณน้ำผ่านไส้กรองประมาณ 6,000 ลิตร หรือใช้งานแล้ว 6-12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำประปาที่ผ่านไส้กรอง

หมายเหตุ: ไส้กรองน้ำดื่มชนิดนี้เหมาะสมกับการใช้กรองน้ำประปา

 

วีดีโอสาธิตคุณสมบัติไส้กรองน้ำ UF

Visitors: 61,475