ไส้กรองน้ำดื่มเกล็ดคาร์บอน (GAC/UDF)

ไส้กรองน้ำดื่มชนิดเกล็ดคาร์บอน (GAC/UDF) 

วัสดุหลัก
วัสดุหลักทำมาจากกะลามะพร้าวคุณภาพดี หน้าที่หลักของกะลามะพร้าวเพื่อดักจับ สี กลิ่น สารอินทรีย์ สารพิษบางชนิด เช่น ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิด กะลามะพร้าว ถูกทำให้เป็นเกล็ดคาร์บอน นำมาบรรจุภายในกระบอกกรองสีขาวที่ทำด้วยพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ (Food Grade Plastics)

คุณสมบัติ 
กรองและดักจับ สี กลิ่น สารอินทรีย์ สารพิษบางชนิด เช่น ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิด โดยเฉพาะสารคลอรีนที่อยู่ในน้ำประปาเพื่อใช้บริโภคตามบ้านเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง คาร์บอนที่ทำจากกะลามะพร้าวนี้จะทำให้ไส้กรองชนิดนี้สามารถกำจัดสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รสที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี

ขนาด ขนาดของไส้กรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว

อายุการใช้งาน
ปริมาณน้ำผ่านไส้กรองประมาณ 6,000 ลิตร หรือใช้งานแล้ว 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำประปาที่ผ่านไส้กรอง

หมายเหตุ: ไส้กรองน้ำดื่มชนิดนี้เหมาะสมกับการใช้กรองน้ำประปา

 

 

Visitors: 66,974