เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ 2 ขั้นตอน (2 Stages)

เครื่องกรองน้ำดื่มซิสเท็มม่า ระบบ2 ขั้นตอน (2 Stages)

คุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 1 : Sediment Filter (PP) 5 micron ขนาด 10 นิ้วเป็นกรองหยาบ ใช้กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 : Block Carbon Cartridge Filter (CTO) กำจัดกลิ่น สี รสชาด ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง

 


Visitors: 56,826