คุณสมบัติ

  •   กรองกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ต่าง ๆ ที่ตกค้างในน้ำประปาได้เป็นอย่างดี
  •   กรองตะกอน หิน ดิน ทราย หรือสารแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ำดิบ มีความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

 

 

หมายเหตุ   :   ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือน

 

 

 

 

 

 

   

 

Visitors: 69,382