เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโซิส (RO,UV) รุ่น RO50UV

 

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโซิสและระบบยูวี (RO-UV )

6 ขั้นตอน Absolute กำลังการผลิต 50 GPD (ประมาณ 175 ลิตรต่อวัน) ขนาดความจุของถังเก็บน้ำ 12 ลิตร

ขั้นตอนที่ 1 : Sediment Filter (PP) การกรองที่มีความละเอียด 5 micron ขนาด 10 นิ้ว เป็นกรองหยาบ ใช้กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 : Activated Cartridge Filter GAC (UDF) กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 : Block Carbon Cartridge Filter (CTO) กำจัดกลิ่น สี รสชาด ที่ไม่พึงประส่งค์ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 4 : Reverse Osmosis Membrane (RO) เป็นการกรองที่มีความละเอียด0.0001 ไมครอน จึงทำให้ได้น้ำสะอาด บริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 5 : Post Carbon Inline (T33) ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมี ที่เป็นพิษต่อร่างกาย 

ขั้นตอนที่ 6 : หลอดฉายรังสี UV สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย, ไวรัสและเชื้อรา

 

 

Visitors: 56,826