เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO+UV) รุ่น RO-50UV

 

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบยูวี (RO+UV )

กระบวนการแบบ 6 ขั้นตอน Absolute กำลังการผลิต 50 GPD (ประมาณ 175 ลิตร/วัน) ขนาดความจุของถังเก็บน้ำ 12 ลิตร

ขั้นตอนที่ 1: Sediment Filter (PP) เป็นการกรองที่มีความละเอียด 5 micron ขนาด 10 นิ้ว เป็นการกรองหยาบ ใช้กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2: Activated Cartridge Filter GAC (UDF) กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3: Block Carbon Cartridge Filter (CTO) กำจัดกลิ่น สี และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 4: Reverse Osmosis Membrane (RO) เป็นการกรองที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้ได้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 5: Post Carbon Inline (T33) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย 

ขั้นตอนที่ 6: หลอดฉายรังสี UV สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย, ไวรัสและเชื้อราได้

 

 

Visitors: 69,382