เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซส (RO) รุ่น RO-50

 

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโซิส (RO.)

คุณสมบัติ : 

แบบ 5 ขั้นตอน Absolute กำลังการผลิต 50 GPD (ประมาณ 175 ลิตร-ต่อวัน) ขนาดความจุของถังเก็บน้ำ 12 ลิตร

ขั้นตอนที่ 1: Sediment Filter (PP) การกรองที่มีความละเอียด 5 micron ขนาด 10 นิ้ว เป็นกรองหยาบ ใช้กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2: Activated Cartridge Filter GAC(UDF) กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3: Block Carbon Cartridge Filter (CTO) กำจัดกลิ่น สี รสชาดที่ไม่พึงประส่งค์ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 4: Reverse Osmosis Membrane (RO) เป็นการกรองที่มีความละเอียด 0.0001 ไมครอน จึงทำให้ได้น้ำสะอาดบริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 5: Post Carbon Inline(T33) ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย

 

 

 

Visitors: 56,826