เครื่องกรองน้ำดื่ม 3 ขั้นตอน (3 Stages)

                                                                                                                                                                                  

เครื่องกรองน้ำดื่ม SISTEMA 3 ขั้นตอน (3 Stages)

คุณสมบัติ :

• กรองสี กลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ต่าง ๆ ที่ตกค้างในน้ำประปาได้เป็นอย่างดี

• กรองสารโลหะต่าง ๆ (ตะกั่ว, ทองแดง) และดูดสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารไฮโดรคาร์บอน ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.9%

• กรองตะกอน หิน ดิน ทราย หรือสารแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ำดิน ที่มีความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

• กรองแบคทีเรีย เชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ำ

  

เครื่องกรองน้ำดื่ม SISTEMA รุ่น N203 ประกอบด้วยไส้กรองแบบ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (Polypropylene Filer : PP) ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด (Granular Activated Carbon Filter : GAC/UDF) ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งคุณภาพสูง (Carbon Block Filter : CTO) การติดตั้งสะดวกและง่าย

 

อัตราการกรอง  100-120 ลิตร/ชม. ที่แรงดันน้ำ 30 PSI

ขนาด (มม.)     126 X 355 X 302 (ก้วางXยาวXสูง)

น้ำหนัก (กก.)   5.0 

 

หมายเหตุ  : ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือน

 

 

วิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

Visitors: 56,827