คุณสมบัติ

• กรองสี กลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ต่าง ๆ ที่ตกค้างในน้ำประปาได้เป็นอย่างดี

• กรองสารโลหะต่าง ๆ (ตะกั่ว, ทองแดง) และดูดสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.9%

• กรองตะกอน หิน ดิน ทราย หรือสารแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ำดิบ มีความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

• กรองแบคทีเรียและเชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ำ

 

อัตราการกรอง 100-120 ลิตร/ชม. ที่แรงดันน้ำ 30 PSI

ขนาด (มม.)    126 X 355 X 302 (กว้างXยาวXสูง)

น้ำหนัก (กก.)   5.0 

 

หมายเหตุ  : ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือน

 

   

วิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

Visitors: 68,487