เหยือกกรองน้ำดื่มอัลคาไลน์ ( ALKALINE WATER PITCHER )

รายละเอียด

เหยือกกรองน้ำดื่มอัลคาไลน์ มีเทคโนโลยีอัลคาไลเซชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่

คุณสมบัติ

  • สามารถปรับค่า pH ของน้ำและความเป็นด่างให้เหมาะสมกับร่างกาย
  • มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น Mg2,Ca2 เป็นต้น
  • มีความสามารถในการต่อต้านการเกิดออกซิเดชั่น
  • สามารถกรองฝุ่น ทราย สนิม รสและกลิ่นคลอรีนได้
  • หน้าจอแสดงวันในการใช้ไส้กรอง 
  • ขนาดความจุน้ำ 3.2 ลิตร
  • อายุการใช้งานไส้กรองประมาณ 3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ประมาณ 200 ลิตร หรือ 60 แกลลอน
  • อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมในการกรองอยู่ที่ 5-38 ํC

 

                                                                                                  

Visitors: 69,387