• มาตรฐานและคุณภาพของกลุ่มสินค้าเครื่องกรองน้ำ ซึ่งได้รับการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวกในการใช้งานและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตไส้กรองน้ำให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ากลุ่มเครื่องกรองน้ำมีคุณภาพอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานสากล และทางบริษัทยังได้มีทีมช่างคอยให้บริการการติดตั้ง, เปลี่ยนไส้กรองและตอบปัญหาลูกค้าเรื่องการใช้งาน

 

  • การประกันคุณภาพสินค้าของบริษัท ทางเราได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพสินค้าและการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล - กระบวนการผลิตมีความใส่ใจอย่างสูงสุดในเรื่องของคุณภาพขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบสู่กระบวนการผสมผสานเพื่อผลิตและการตรวจสอบคุณภาพไปจนถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์

 

  • เครื่องกรองน้ำSISTEMA ได้พัฒนาการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและทนทาน โดยเราเลือกใช้ไส้กรองที่มีคุณภาพในการกรองสิ่งสกปรก, เชื้อแบคทีเรีย, สารเคมีหรือกลิ่น อาทิเช่น คลอลีนในน้ำประปาได้อย่างดีเยี่ยม

 

Visitors: 66,974