บริษัท ไนซ์ทูลส์ กรุ๊ป จำกัด

ธุรกิจของบริษัท ไนซ์ทูลส์ กรุ๊ป จำกัด :

  1. ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องกรองน้ำดื่มและไส้กรองน้ำ ยี่ห้อ SISTEMA, KENTA และSTEINAL 
  2. สถานที่จำหน่าย ห้างโลตัส และตัวแทนจำหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ความเป็นมาของบริษัท:

บริษัท ไนซ์ทูลส์ กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2534 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ทูลส์ ซึ่งในระยะเริ่มแรก หจก.ไนซ์ทูลส์ ได้เริ่มจากการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อ SISTEMA จากประเทศอิตาลีให้กับร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

ต่อมา หจก.ไนซ์ทูลส์ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อ SISTEMA ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อ SISTEMA ในประเทศไทย หลังจากนั้น การประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ทูลส์ เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวอย่างสูง โดยเฉพาะการขยายตัวของการก่อสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในปี 2537 คณะกรรมการบริหารเห็นควรให้ปรับโครงสร้างการบริหารและการจัดการขององค์การใหม่ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวขึ้น โดยเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ในนามบริษัท ไนซ์ทูลส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมทั้งขยายกิจการในส่วนของการพัฒนาเครื่องกรองน้ำดื่มและน้ำใช้ที่มีคุณภาพสูงให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและอุปโภคน้ำที่ดีมีคุณภาพของผู้บริโภคทั่วไป

บริษัท ไนซ์ทูลส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่าง ๆ ในระดับสากล และนำมาจำหน่ายให้เป็นทางเลือกกับลูกค้าทั่วไปได้ใช้น้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลภายใต้เครื่องหมายการค้า SISTEMA ซึ่งเครื่องกรองน้ำดื่ม SISTEMA ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีความทันสมัย และที่สำคัญมีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ……..

  

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า :

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-9322233, 02-9323159, 02-9323160 
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30น. - 18.00น.

Visitors: 69,382