เครื่องกรองน้ำดื่ม ALKALINE 5 stage

 

เครื่องกรองน้ำดื่มอัลคาไลน์ (ALKALINE) 5 stage

                  

เครื่องกรองน้ำดื่มซิสเท็มม่าอัลคาไลน์ 5 ขั้นตอน

รายละเอียด

1.ปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้มีค่า pH ที่ดีต่อร่างกาย

2.ปรับสมดุลความเป็นกรดในร่างกาย

3.ปราศจากสารเคมีเจือปน

4.ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

คุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 1: Stainless Steel Mesh สามารถกรองสิ่งเจือปน สารแขวนลอย และตะกอนที่ปะปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2: Granular activated carbon filter สามารถกรองกลิ่นและคลอรีนที่ปะปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 3: High-precision Ultra filtration filter มีความละเอียดในการกรองถึง 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย โคลน ทราย และสนิมที่เป็นอันตรายได้

ขั้นตอนที 4: Alkaline Mineral Ball ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำด่างที่มีค่า pH ที่ดีต่อร่างกาย

ขั้นตอนที่ 5: KDF (Kinetic Degradation Fluxion) กำจัดโลหะหนัก เช่น นิเกิลหรือตะกั่วได้ถึง 96% และสามารถดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้

 

 

 

ประโยชน์ที่สำคัญของการดื่มน้ำอัลคาไลน์

  • Detoxify เพื่อขับของเสียที่เป็นกรดสะสมปกติที่อยู่ในชีวิตประจำวัน
  • Hydrate เพิ่มความชุ่มชื้นของร่างกาย
  • Oxygenate/Antioxidants เพิ่มออกซิเจนให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานได้มากขึ้น
  • Alkaline your body's pH ช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดด่างของร่างกาย
  • Enhance your immune System เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

 

 

 

Visitors: 69,387