เครื่องกรองน้ำดื่มแบบสวมก็อก 8 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำดื่มแบบสวมก็อก 8 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำดื่มแบบสวมก็อก 8 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำดื่มแบบสวมก็อก 8 ขั้นตอน เป็นระบบการกรองที่ใช้เทคโนโลยีของไส้กรองเซรามิคไฮเทคกับถ่านกัมมันต์ในการกรอง สามารถกรองสนิม ฝุ่นผง แบคทีเรีย และตะกอนต่าง ๆ ที่ปะปนมากับน้ำได้ และสามารถต่อเครื่องกรองน้ำดื่มเข้ากับก๊อกน้ำได้โดยตรง สะดวกและง่ายในการติดตั้ง

 

Visitors: 69,385